• Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje w sklepie WoodMood.me

ZWROTY

  1. Jeżeli jesteś konsumentem, możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty dostawy bez podania przyczyny.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poinformuj nas, najlepiej korzystając z formularza dostępnego poniżej. Możesz go przesałć pocztą lub emailem na adres support@woodmood.me.
  3. W odpowiedzi na swoje zgłoszenie otrzymasz od nas etykietę na przesyłkę zwrotną. Pokryjemy koszt standardowej przesyłki zwrotnej.
  4. Dokonaj zwrotu zakupionego towaru, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, bez śladów zużycia i nie później niż w terminie 14 dni.
  5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  6. Prawo zwrotu nie przysługuje Ci w przypadku gdy dostarczyliśmy Ci produkt skonfigurowany / wytworzony na Twoje indywidualne zamówienie. Jednakże i w takich przypadkach możesz liczyć na asystę z naszej strony.


REKLAMACJE

  1. Gwrantujemy że dostarczony przez nas towar jest nowy, najwyższej jakości i zgodny z opisem. 
  2. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów jak również świadczonych przez nas usług i obsługi złóż na adres support@woodmood.me załączając szczegółowy opis oraz zdjęcia.
  3. Odpowiedzi na złożoną reklamację udzielimy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Wtedy też poinformujemy Cię o dalszych krokach.


Więcej szczegółow znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu WoodMood.me


FORMULARZ-ODSTAPIENIA-OD-UMOWY-WoodMood-me.pdf

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość ……………………, dnia……………..

Q-KONCEPT Jakub Szczepkowski
ul. Tatarakowa 11,

07-410 Ostrołęka
adres e-mail: support@woodmood.me

 

- Ja/My(*) .................................................................................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

......................................................................................................................................................


- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.